Clases de valenciano

Clases de primaria

 

Unidad didáctica de las clases de valenciano de 3º Primaria:

 

 

Unidad 1 Valenciano: L’escola obri les portes

Fórmules de presentació i salutació.
Vocabulari relacionat amb els éssers vius.
L’abecedari.
El guionet i la síl·laba.
La comunicació verbal i no verbal.
La fitxa d’un joc.

 

Unidad 2 Valenciano: En què puc ajudar-te?

La conversa i les regles de l’intercanvi comunicatiu.
Vocabulari relacionat amb les etapes de la vida.
Els sinònims.
Les paraules i les oracions.
El punt.
Els signes d’interrogació i exclamació.
Formar oracions i unir-ne.

 

Unidad 3 Valenciano: L’arc de Sant Martí

La conversa i les regles de l’intercanvi comunicatiu.
Els sentits.
Els camps semàntics.
Els substantius: comuns i propis.
Paraules amb mb, mp, mm, nv i nn.
El resum.

 

Unidad 4 Valenciano: Sense paraules

El llenguatge gestual.
El cos humà.
Sufixos -ar, -ista, -dor i -dora.
El gènere i el nombre del substantiu.
Els sons de la e: oberta i tancada.
El sons de la o: oberta i tancada.
La descripció de persones: trets físics i trets de caràcter.

 

Unidad 5 Valenciano: La gran final

Elaborar una entrevista.
Els esports.
Els contraris.
Els articles.
L’apòstrof.
La sol·licitud.
Cançons i poesies populars.

 

Unidad 6 Valenciano: Un dia a la granja escola

Descripcions orals.
Els animals.
Les paraules compostes.
L’adjectiu.
Les lletres c, qu i q.
La faula: definició i característiques principals.

 

Unidad 7 Valenciano: Tu què opines?

L’expressió de les pròpies opinions.
Les plantes.
Paraules comodí.
El gènere i el nombre de l’adjectiu.
Paraules amb g, gu i gü.
La descripció d’un lloc.

 

Unidad 8 Valenciano: Cuidem la Terra

El debat com a expressió oral d’opinions diferents al voltant d’un tema.
La Terra.
Els augmentatius i diminutius.
Els determinants demostratius.
Paraules amb r i rr.
El principi d’un conte.

 

Unidad 9 Valenciano: Podria dir-me...?

Demanar informació.
Els astres.
Paraules comodí.
El determinants possessius.
Les lletres b i v.
L’entrevista.

 

Unidad 10 Valenciano: Què va passar?

La narració oral d’un succés.
Vocabulari relacionat amb la muntanya.
La informació en el diccionari.
Els pronoms personals.
Els dos punts i la coma.
El final d’un conte.

 

Unidad 11 Valenciano: Ahir vaig navegar

La narració oral d’un succés.
El mar.
Verbs derivats de substantius i adjectius.
El verb: l’infinitiu.
Les lletres l, l·l i ll.
La carta: estructura i fórmules de salutació i comiat.

 

Unidad 12 Valenciano: Vivim junts

Instruccions per a arribar a un lloc.
El carrer.
Família de paraules.
El verb: present, passat i futur.
Les lletres j, g, tj i tg.

 

Unidad 13 Valenciano: Acudiu a la festa!

Donar informació.
El vocabulari de les festes populars.
Les paraules col·lectives.
Nombre i persona dels verbs.
Paraules amb s o z.
La poesia.

 

Unidad 14 Valenciano: M'agradaria ser

L’exposició oral.
Vocabulari dels oficis.
Sufixos: -er, -era, -eria.
Les classes d’oracions.
La s sorda.
La notícia.

 

Unidad 15 Valenciano: Bon estiu, companys!

Les paraules polisèmiques.
Fer plans.
Vocabulari sobre els habitatges.
L’oració: el subjecte i el predicat.
La síl·laba.
El còmic.

Estudios AZ

03010 ALICANTE (España)
Tel: 965246751 / 626493991