Clases de valenciano

Clases de primaria

 

Unidad didáctica de las clases de valenciano de 4º Primaria:

 

 

Unidad 1 Valenciano: Un menú molt especial

Vocabulari relatiu al restaurant.
La síl·laba.
Els diftongs.
L’avís.
La conversa.
El conte tradicional.

 

Unidad 2 Valenciano: Salut amb bona lletra

Vocabulari de la salut.
Paraules agudes, planes i esdrúixoles.
L’enunciat i les classes.
La norma.
Petició de consell.
Els textos poètics en prosa.

 

Unidad 3 Valenciano: Una família amb ritme

Vocabulari de la família.
Els prefixos.
Accentuació de paraules agudes.
Subjecte i predicat.
Expressar els estats d’ànim.
L’enquesta.
El text teatral.

 

Unidad 4 Valenciano: Anem al mercat

Vocabulari dels aliments.
Les paraules planes.
Classes de substantius.
El mural.
Proposta de solucions.
La poesia.

 

Unidad 5 Valenciano: Un laboratori genial

Vocabulari: El laboratori.
Accentuació de paraules esdrúixoles.
El gènere i el nombre dels substantius.
El text informatiu.
Explicar un procés.
El conte tradicional.

 

Unidad 6 Valenciano: Un encontre molt especial

El medi ambient.
Sufixos.
La dièresi.
Els adjectius: gènere i nombre.
La poesia.
Avantatges i inconvenients.
Diàleg en vers.

 

Unidad 7 Valenciano: Abracadabra!

Vocabulari: els materials.
Els dígrafs.
L’article: determinat i indeterminat.
Descriure d’objectes: produccions escrites i orals.
El relat de misteri.

 

Unidad 8 Valenciano: Màquines de compte

Vocabulari: invents, màquines i aparells.
Paraules amb x, ix i amb x, tx i ig.
Els determinants demostratius.
Els determinants possessius.
Un anunci publicitari.
Els missatges en un contestador automàtic.
Els refranys.

 

Unidad 9 Valenciano: Oratge per a tots els gustos

Vocabulari: l’oratge.
Paraules compostes.
Paraules amb essa sonora i essa sorda.
Determinants numerals i indefinits.
La notícia.
Expressar gustos i preferències.
Històries d’animals.

 

Unidad 10 Valenciano: Anem d’excursió!

Vocabulari: els accidents geogràfics.
Paraules acabades en -d, -t i -b i -p.
Els pronoms personals.
L’esquema.
El resum.
El principi d’una rondalla.

 

Unidad 11 Valenciano: Gent de tot el món

Els gentilicis.
Paraules amb hac.
El verb: nombre i persona.
L’estructura d’un conte.
Contar contes populars.
La cançó.

 

Unidad 12 Valenciano: Un pregó fantàstic

Vocabulari: l’ajuntament.
Els camps semàntics.
L’apostrofació i la contracció de l’article.
El temps del verb: present, passat i futur.
Un conte amb diàlegs.
El consell de classe.
El llibre de viatges.

 

Unidad 13 Valenciano: Cultivant paraules

Vocabulari: l’agricultura.
La perífrasi d’obligació: haver de + infinitiu.
El verb: les tres conjugacions.
El text teatral.
La dramatització.
El monòleg teatral.

 

Unidad 14 Valenciano: Bon viatge!

Vocabulari: viatges i transports.
Les regles d’accentuació.
El verb: formes simples i compostes.
Carta al director d’un diari.
L’assemblea.
La biografia.

 

Unidad 15 Valenciano: Oficis amb encant

Vocabulari: Els oficis antics.
Els pronoms en, hi.
L’adverbi: de lloc i de temps.
Les preposicions.
Les instruccions.
Recitar poesies.
L’auca.

Estudios AZ

03010 ALICANTE (España)
Tel: 965246751 / 626493991